O autorze
Małgorzata Komońska: executive coach, leadership & creativity coach, pasjonująca się zagadnieniami rozwoju umiejętności przywódczych i tworzeniem środowiska, sprzyjającego innowacyjności i kreatywności; z 18-letnim doświadczeniem korporacyjnym w sektorze finansowym; założycielka www.mktalentcoaching.com; uwielbiająca kontakt z młodzieżą, dla której jej najważniejsze przesłanie to: odkryj swój potencjał i talent - miej odwagę realizować swoją pasję!

A młodzi wciąż bez pracy

ptaki odlatujące za ciepłem, tak jak młodzi za pracą
ptaki odlatujące za ciepłem, tak jak młodzi za pracą
Międzynarodowy Fundusz Walutowy wydał 9 grudnia 2014 r. raport o stanie bezrobocia młodych. Zatytułowany jest: „Bezrobocie młodych w strefie euro wymaga wielorakich rozwiązań”. We wrześniu 2014 r. poziom bezrobocia wśród osób pomiędzy 15 a 24 r.ż. sięgnął w niektórych krajach 50%. Okrutne, ale prawdziwe.

Dziś 4 z 10 młodych ma pracę. Spośród 22 krajów członkowskich UE, najgorzej sytuacja wygląda na Cyprze, w Grecji, Portugalii, Irlandii i Hiszpanii.
Wysoka stopa bezrobocia zawsze boli, ale bezrobocie młodych, wchodzących na rynek pracy z nadziejami, ze świeżo nabytą wiedzą, pomysłami, boli jeszcze bardziej. Im dłużej będzie trwało ich zawieszenie, tym większe poczyni szkody w posiadanych umiejętnościach, choć te są jeszcze rynkowo liche, ale przede wszystkim w zachłanności na sukces.

Bez młodych rynek pracy będzie inny, nie będzie wibrował aż taką nowością rozwiązań i konkurencyjnością. Jeśli z powodu braku pracy młodzi zdecydują się kontynuować naukę lub na emigracją za pracą - potencjał rynku będzie inny.

Kryzys 2008 roku uderzył w Polskę w zauważalny sposób. Poturbował też absolwentów szkół wyższych. Wśród nich w 2013 roku stopa bezrobocia wzrosła o 40% względem roku 2008. Wśród młodych o wykształceniu podstawowym zwiększyła się o 57%, a dla osób o ukończonej edukacji średniej było to już 61%.

W 2013 roku Polska mogła się pochwalić niższą stopą bezrobocia wśród ludzi młodych (27,3%) w porównaniu z krajami o najwyższym odsetku bezrobotnych w wieku 15-24 lata. Najwięcej bezrobotnych w tym przedziale wiekowym było w Grecji (58,3%). Po niej znalazła się Hiszpania (55,7%), Chorwacja (49,8%), Włochy (40%), Cypr (38,9%), Portugalia (37,7%), Słowacja (33,7%) i Bułgaria (28,4%).


Raport MFW stwierdza, iż młodzi pracownicy (15-24 r.ż.) są 3x bardziej wrażliwi na zmiany sytuacji ekonomicznej na danym rynku niż osoby od nich starsze. Na przykład 3-krotnie bardziej prawdopodobne jest, że młodym zostanie zaproponowane podpisanie umowy o pracę na czas określony.

Według MFW ratunek może przyjść z silnym wzrostem produkcji, choć sam wzrost nie gwarantuje wielkich zmian w stopie bezrobocia. Wspomóc winna go odpowiednia polityka zatrudnienia. Istniejące struktury zatrudnienia zbyt mocno różnicują – zdaniem MFW – osoby młode i starsze.

Ci pierwsi niestety często zatrudniani są na tymczasowych umowach o niskim poziomie ochrony miejsca pracy, podczas gdy innym ofertowane są umowy na czas nieokreślony.
Umowy na czas określony nie dają pracownikom poczucia stabilizacji zawodowej. Tak zatrudnieni są też mniej wiarygodnymi klientami dla banków, w których mogliby zaciągnąć kredyt (na przyszły biznes?).

Kodeks pracy w RP nie limituje czasu, na jaki może zostać zawarta umowa na czas określony. Ogranicza jednak liczbę takich umów zawieranych kolejno z tym samym pracownikiem.
Zawarcie z tym samym pracownikiem trzeciej umowy o pracę na czas określony ma takie same skutki prawne, jak zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, jeśli przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy nie przekroczyła jednego miesiąca.

Niestety, to ostatnie zastrzeżenie powoduje, że niektórzy pracodawcy próbują omijać przepisy, robiąc między umowami przerwy przekraczające miesiąc. Może tu potrzebny jest zapis legislacyjny, dzięki któremu proceder ten byłby ukrócony?

MFW apeluje: decydenci powinni dążyć do zmniejszenia istniejącego dualizmu na rynku pracy poprzez zmniejszenie elementów ochrony, przypisanych do stałych umów o pracę. W końcu po to szkoli się młodych ludzi, inwestuje środki pieniężne w ich dokształcanie, zajęcia pozalekcyjne, pasje i talenty, by kiedyś to miało szansę się społeczeństwu zwrócić.
(pełen raport MFW znajdziecie Państwo tu: http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2014/res120914a.htm).
Trwa ładowanie komentarzy...